Home

 

De Tuinwijk

Boven de poort aan de Melis Stokestraat staat de datum van de eerste steen: 1921. Dit jaar bestaat de Tuinwijk 100 jaar. Dat vraagt om een feestje! Een groot wijkfeest met iedereen tegelijk zit er nog niet in, maar het biedt wel een gelegenheid om als bewoners nader tot elkaar te komen en stil te staan bij 100 jaar leven en wonen in deze bijzondere wijk. 100 jaar mensen van vlees en bloed die er geboren zijn, opgroeien, leren fietsen, worstelen met het leven, verliefd worden, verbouwen, plannen maken, verhuizen, oud worden, ziek worden en ook sterven… 100 jaar is een lange tijd. Wat heeft er plaats gevonden in 100 jaar? Wie zijn en waren de bewoners? Wat zijn hun verhalen?

Op deze website delen we de verhalen over de wijk.

 

Wat is De Tuinwijk?
In 1921 werden 180 bijzondere huurwoningen gebouwd vanuit een toen heersend ideaal van een ordelijk en gedisciplineerd gezinsleven in een wijk die het midden hield tussen stad en platteland: ze noemden het De Tuinwijk. Met grote oranje pannendaken, groengeschilderd houtwerk en donkere bakstenen. Het geheel kenmerkt zich door een speelse diversiteit, zowel binnen als in geveldetails en geeft dit wooncomplex een levendige fijne sfeer. 

Het staat bekend als een wijk van het spoor, een wijk van het verzet en van artiesten. Een wijk die naar zeggen werd gemetseld met de reststenen van De Inktpot, het markante hoofdkantoor van de Nederlandse Spoorwegen dat eveneens in 1921 voltooid werd.

Maar toch ook vooral een geliefde en veilige wijk voor de kinderen. Een wijk waar 100 jaar lang mensen woonden en lief en leed deelden. Verhalen van oorlogsleed, verzet en plezier. Om deze website delen we een stukje van die geschiedenis en van onze liefde voor de De Tuinwijk. 

1) De wijk die eromheen gebouwd werd, is de Tuinwijk gaan heten. De Tuinwijk echter zijn deze 180 woningen in Amsterdamse Stijl.

 Hoek Melis Stokestraat – Willem Arntszkade

100 jaar dezelfde plek.
De mensen veranderen, de kleur van het houtwerk verandert, maar het heeft nog altijd dezelfde sfeer.

1925
1993
2021