Brigit’s groene mantel

 

Burmanstraat 2021

 

Deze zee van groene klimop die zich over het trottoir verspreidt doet me denken aan een Keltisch sprookje: Er wordt gezegd het de godin Brigit was die de kille dorre aarde bedekte met haar groene mantel in het begin der tijden. Aarde was ooit een duistere afgrond met diepten waar geen stilte heerst en geen gezang. Met zwarte sissende wateren en monsters die elkaar verslinden. Maar Brigit had de Aarde horen zingen. Het was een lied van schoonheid. Aarde klaagt de hele nacht omdat zij van deze schoonheid heeft gedroomd. Dit raakte Brigit in haar hart:  Iets dat over schoonheid droomt, moet schoonheid kennen en dus moet het in de kern goed zijn. Brigit besluit de Aarde te gaan helpen.  Beladen met de 4 schatten gaat zij op pad. De 4 schatten zijn: Het Lichtzwaard, het Vat van Overvloed, de Speer van Overwinning en de Steen van het Noodlot.  Dit zal de Aarde macht, wijsheid en schoonheid schenken en een overvloed die uit het hart ontspringt.
Toen de god Midyir ruimte had gemaakt voor Brigits mantel, wierp zij haar mantel naar de aarde en toen deze de Aarde aanraakte, spreidde hij zichzelf uit en ontrolde zich als een zilveren vlam. Toen ze daarna de mantel optilde verscheen er op die plek een schitterend groen tapijt gevuld met bloemen en kruiden.

Foto en tekst: Nicole Zonderhuis, Melis Stokestraat 10 bis