De Straatnamen

Wie is Melis Stoke? Wie is Buchelius? En wat hebben zij met elkaar gemeen?

De straatnamen in Tuinwijk afkomstig zijn van geschiedschrijvers.
Mensen aan wie we te danken hebben dat we kennis hebben over het verleden. Met Melis Stoke als eerste Nederlandse geschiedschrijver van onze tijd: hij maakte chronologische beschrijvingen van historische feiten en personen volledig op rijm.

OM dat ic niet en wille
Dat mine[n] sin yet legghen stille.
En[de] / verderue m[et] / ledicheden /
Willic v al hier ter steden
Segghen wie die grauen ware[n]
Die hollant in haren Jaren
Hadden onder haer bedwanc
En[de] hoe verre dat haer ganc
Met recht gaet in vrieslant
Also als ic bescreuen want
Jnden cloester tegmonde
Jn latine in vraeyer orconde
Sonder fauele sonder lieghen
Sonder yement te bedrieghen
Want het dunct mi wesen scande
Dat die lude van den lande
Anders iesten vele weten
Ende si des hebben vergheten

Ook DUIC was benieuwd naar Melis Stoke 18/2/2024


Burmanstraat – naar Caspar Burman (1696 –1755) : geschiedschrijver en burgemeester van Utrecht. Burman portretteerde beroemde Utrechters en schreef stadskronieken over de middeleeuwse geschiedenis van Utrecht. Hij voorzag alle passages van noten met de bronvermelding en dat was uitzonderlijk in zijn tijd.

Bucheliusstraat – naar Arnoldus Buchelius (1565 – 1641) : Utrechts oudheidkundige en humanist. Hij stelde een aantal manuscripten samen die van onschatbare waarde zijn voor het onderzoek naar verdwenen gebouwen en inventarissen, zoals de verdwenen Sint-Salvatorkerk. Toen hij de vernieling van na de Reformatie zag begon hij in tekst en tekeningen vast te leggen wat hij tegenkwam aan bedreigde opschriften, grafzerken, wapenborden en andere opmerkelijke zaken.

Melis Stokestraat – naar Melis Stoke (1235 – 1305): Nederlands schrijver.
Hij schreef vanaf 1290 in het Middelnederlands een kroniek op rijm over het graafschap Holland. Een van zijn werken Rijmkroniek geldt als een van de eerste boeken in het Nederlands. Daarin staat het verhaal over de moord op Floris V. Stoke baseerde zich op geschreven bronnen, getuigenverklaringen en eigen waarnemingen.

Gerard Noodtstraat naar Gerardus Noodt (1647 – 1725) was een Nederlands hoogleraar in de rechtsgeleerdheid. Zijn geruchtmakende redevoering in 1699 heet Over de soevereiniteit van het volk. Een revolutionaire rede uit 1699 over de opperste macht. Noodt stelt dat de hoogste macht niet berust bij de koning of door God gegeven is. Dit vormde zelfs een inspiratiebron voor de Franse Revolutie en maakte hem in één klap beroemd bij andere denkers in Europa.

Willem Arntszkade naar Willem Arntsz (? – circa 1461) was een vermogend Utrechts schepen (een openbaar bestuurder ) in de 15e eeuw die in zijn testament geld naliet om  het St. Bartholomeusgasthuis op te richten. Dit was het tweede dolhuis – gasthuis voor geesteszieken- in Nederland.

van der Mondestraat naar Nicolaas van der Monde ( 1799 – 1847) was een Utrechtse boekhandelaar, uitgever en geschiedkundige. Van der Monde deed hij veel onderzoek naar onderwerpen met betrekking tot de geschiedenis van de stad Utrecht en omstreken. Van 1835 tot 1846 gaf hij het Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van de provincie en stad Utrecht uit. Hierin publiceerde hij ook regelmatig zelf.